Kreditkort och historia

Ett kreditkort är en typ av betalmedel. Att det heter kreditkort beror på att kortet är sammanbundet med en kredit, ett lån, som ges av kortutgivaren. När man betalar med ett kreditkort får kortföretaget en begäran av butiken eller företaget man handlat av om att de vill ha betalt. Kreditkortsföretaget skickar sedan en faktura till kortinnehavaren som denne betalar. På detta sätt säkerställer kortföretaget att betalningen genomförs. Kortinnehavaren kan sedan själv välja om denne vill betala hela fakturan på en gång eller delbetala den.

kreditkortInformation och historia
Kreditkort är oftast utformade som plastkort med chip och magnetremsa. Detta gäller dock inte alla kreditkort; vissa typer består bara av ett kortnummer som man får av banken och som man uppger som kredit vid ett köp. Det går även att ha sitt kreditkort i sin mobiltelefon.

Det första kreditkortet kom 1950. En amerikan vid namn Frank McNamara hade glömt sin plånbok vid ett restaurangbesök och grundade då idén om att handla på kredit och även företaget Diners Club. Idag är de vanligaste kreditkortsutgivarna MasterCard och VISA och det är banker och andra finansiella institutioner som ger ut kreditkort. Fördelarna med kreditkort är många och det är enkelt att skaffa ett.